Regulamin – BioHackuj

Ostatnia aktualizacja: 9.04.2024

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Terminy zdefiniowane w tych warunkach mają znaczenie określone tutaj, niezależnie od formy, w jakiej zostały użyte.

Definicje

W ramach niniejszego Regulaminu:

  • Podmiot Powiązany oznacza jednostkę kontrolującą, kontrolowaną przez lub będącą pod wspólną kontrolą z daną stroną, gdzie kontrola oznacza posiadanie 50% lub więcej udziałów, praw głosu lub innych instrumentów decyzyjnych.
  • Kraj odnosi się do: Polski
  • Spółka (zwana dalej „Spółka”, „my”, „nas” lub „nasza”) odnosi się do https://biohackuj.pl/
  • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie umożliwiające dostęp do Usługi, np. komputer, telefon czy tablet.
  • Usługa odnosi się do strony internetowej.
  • Warunki (również zwane „Umową”) oznaczają te Warunki użytkowania stanowiące całość porozumienia między Tobą a Spółką w odniesieniu do korzystania z Usługi.
  • Strona Trzecia oznacza każdego, kto nie jest użytkownikiem lub Spółką.
  • Użytkownik (zwany dalej „użytkownik”, „Ty” lub „Twój”) oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą z Usługi.

Akceptacja warunków

Akceptując niniejszy Regulamin, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie określonych tu zasad. Jeśli nie zgadzasz się z Regulaminem, nie powinieneś korzystać z Usługi.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług niebędących własnością Spółki. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość.

Zmiany w regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Kontynuacja korzystania z Usługi po wprowadzeniu zmian oznacza ich akceptację.

Kontakt

W razie pytań dotyczących Regulaminu, prosimy o kontakt: redakcja@biohackuj.pl