Etyka Działań

W BioHackuj, naszym priorytetem jest budowanie i utrzymywanie kultury opartej na etyce oraz odpowiedzialności korporacyjnej.

1. Standardy etyczne

Przedstawiamy zbiór zasad, które określają nasze oczekiwania wobec wszystkich pracowników i partnerów w kontekście etycznego zachowania.

2. Zobowiązanie do wartości

Nasza firma ściśle przestrzega zasad uczciwości, przejrzystości w komunikacji oraz uczciwego traktowania wszystkich partnerów biznesowych i klientów.

3. Wytyczne dla postępowania

Oferujemy klarowne instrukcje, które mają na celu kierowanie naszymi pracownikami przez skomplikowane sytuacje etyczne, zapewniając zgodność z naszymi wartościami.

    • Czy moje działania wspierają misję BioHackuj?
    • Czy działam transparentnie przed kolegami i klientami?
    • Czy moje postępowanie wykazuje szacunek dla praw innych?

4. Oczekiwania dotyczące zgodności

Podkreślamy znaczenie ścisłego przestrzegania lokalnych oraz międzynarodowych przepisów prawa jako podstawy naszego operowania na rynku.

6. Zobowiązanie do szacunku

Na każdym etapie naszej działalności zobowiązujemy się do respektowania godności i praw wszystkich osób, z którymi współpracujemy.