Disclaimer – warunki użytkowania

1. Własność materiałów chronionych

Całość zawartości dostępnej na stronie, włączając w to obrazy, teksty, projekty, ikony oraz nagrania dźwiękowe, jest chroniona na mocy przepisów prawnych i należy do BioHackuj lub jest wykorzystywana na licencji. Nieautoryzowane korzystanie z tych zasobów, w tym ich reprodukcja lub dystrybucja, jest prawnie zakazane.

2. Legalność znaków firmowych

Wszystkie znaki firmowe występujące na stronie są zarejestrowane i stanowią własność BioHackuj lub są używane za zgodą właścicieli. Ich wykorzystywanie bez wyraźnej zgody może być ścigane prawnie.

3. Rzetelność publikowanych danych

Informacje udostępnione na portalu są kompilowane z największą starannością, lecz redakcja nie zapewnia ich bezwzględnej dokładności. BioHackuj nie odpowiada za jakiekolwiek szkody czy straty wynikające z oparcia się na tych informacjach, z wyjątkiem przypadków, gdy spowodowane zostały one przez rażące zaniedbania.

4. Dostęp do stron trzecich

Na stronie znajdują się odnośniki do witryn zewnętrznych, które działają niezależnie od BioHackuj. Nie monitorujemy tych stron i nie bierzemy odpowiedzialności za ich treści, ani za konsekwencje korzystania z nich. Inkluzja tych linków nie oznacza ich aprobacji przez BioHackuj.